APK MOD FREEMIUM

Ngoạ Long - VNG by VNG Game Publishing Unlocked

Ngoạ Long - VNG by VNG Game Publishing,Hey everyone, it is John, welcome to my APK Mod site. If you regularly download games or apps to your Android mobile phone but its hard for you to pass definite levels or unlock some rewards because you have to pay for them, subsequently check out APKMod. It is a website that lets you install tons of modified APKs in your smartphone. The APKMod interface looks similar to a simple marketplace where youll see different apps organized by games or tools. In this site page you will get 26 with premium full and unlocked mod.

Ngoạ Long - VNG Info

  • Application Name : Ngoạ Long - VNG
  • Publisher : VNG Game Publishing
  • Genre: Strategy
  • Size : 97M
  • Latest version : 2.1.4.0
  • Mod Info : Bypass Unlocked
  • Update : November 12, 2020
  • DOWNLOAD ( SIZE:97M)

Ngoạ Long - VNG APK Mod

Ngoạ Long - VNG by VNG Game Publishing - Strategy - 1
Ngoạ Long - VNG by VNG Game Publishing - Strategy - 2

Ngọa Long là Game Chiến Thuật đỉnh cao Tam quốc cực kì hấp dẫn, dàn dựng trên nền 2D. Với bất kỳ thế trận từ Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến, Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế mới mong xoay chuyển càn khôn làm chủ ván cờ của một hảo hán Minh Chủ Ngọa Long. Bạn tin vào tài lược của mình không? Hãy thử Ngọa Long ngay hôm nay! Bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiến loạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng Tam Quốc phân thiên hạ Ngụy (Tào Tháo) – Thục (Lưu Bị) – Ngô (Tôn Quyền), bạn sẽ cần chiêu mộ các võ tướng nổi tiếng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Lữ Bố,… để phục vụ cho quốc gia của mình. Tham gia Ngoạ Long, bạn sẽ trở thành các Thành Chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, thách thức trí tuệ so tài với người chơi khác. TÍNH NĂNG NỔI BẬT: - Hệ thống Võ Tướng: Chiêu mộ, huấn luyện, trang bị, xếp trận, thưởng cho các tướng. - Hệ thống Trang Bị: Cường hóa trang bị, tướng khí, kho trang bị ,…. - Hệ thống Dinh Phủ: Tìm tri kỉ sau đó kết thành vợ, sinh con huấn luyện thành võ tướng. - Hệ thống Khoa Kĩ: Học các kĩ năng và trận pháp, chiêu binh - Hệ thống Lôi Đài: Chọn ra võ tướng mạnh tỉ thí đơn đấu. - Hệ thống Phó Bản: Vượt map phó bản quân đoàn sẽ nâng cấp thành chính và các võ tướng. TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO - Nhận Quà Tân thủ và quà VIP - Mở rộng trang bị Diệt Thế Thần Kiếm và Diệt Thế Thiên Tử Giáp - Tính năng Thôn Thiên Chiến: Chiếm thành trì, để giành nhiều Chiến Tích - Phó bản Tinh Anh (Thành chính đạt từ cấp 170 trở lên có thể tham gia) - Mở rộng phó bản: Thế Lực Đỗng Doãn – Thiên Thủy Chi。Thế Lực Tiêu Di – Nhai Đình Thất Thủ. - Mở tính năng tửu quán - Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn. - Mở rộng tính năng Thám Bảo. - Mở rộng các Tướng Xanh Lá (Titian) mạnh vượt trội - Nhiều tính năng khác… DÒNG MÁY HỖ TRỢ : - Tương thích với hầu hết các dòng máy Android trên thị trường Việt Nam. THÔNG TIN THAM KHẢO: Trang chủ : http://ngoalong.vnggames.com

- Mở hàng loạt phó bản mới - Mở cấp độ nhân vật lên 300 - Cập nhật bộ trang bị Nữ Oa - Thêm hàng loạt thần tướng mới - Ưu hóa một số tính năng

So that's going to wrap this up for this special apk, 26 unlocked by Ngoạ Long - VNG. Thank you very much for reading. I am confident that you will will excited to this premium apk. There is gonna be interesting mod apk in APK MOD Freemium coming up. Don't forget to bookmark this site on your browser, and share it to your loved ones, friends and colleague. Thank you for reading, I hope My page becomes "reference" when it comes to Ngoạ Long - VNG Mod.

Related Mod to Ngoạ Long - VNG - VNG Game Publishing

© Copyright 2025 APK MOD Freemium. All Rights Reserved.